Nemovité věci zařazené v obchodním majetku podnikatele z pohledu daně z nemovitých věcí

Vydáno: 11 minut čtení
Nemovité věci zařazené v obchodním majetku podnikatele z pohledu daně z nemovitých věcí
Ing.
Jan
Koreček
Od 1.1.2016 došlo na základě zákona č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 23/2015 Sb.“), k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákonem č. 23/2015 Sb. byl do § 11 zákona doplněn odst. 7, v němž je upraven postup pro uplatnění sazby daně, je-li zdanitelná stavba nebo zdanitelná jednotka zařazena v obchodním majetku podnikatele. Jelikož se jedná o ustanovení dopadající od zdaňovacího období roku 2016 na všechny nemovité věci zařazené do obchodního majetku podnikatele, je vhodné se tomuto ustanovení věnovat a zdůraznit jeho význam při stanovení daně z nemovitých věcí.
Nemovité věci, na které dopadá § 11 odst. 7 zákona
Podle § 11 odst. 7 zákona, má-li podnikatel zařazenu v obchodním majetku, podle zákona upravujícího daně