Přenesená povinnost u rodinného domu

Vydáno: 4 minuty čtení

Firma, plátce DPH, má pro podnikání pronajatý rodinný dům. Práce, opravy, rekonstrukce provádí na své náklady. Má dodavatel těchto prací vystavit fakturu v režimu přenesené povinnosti? Vystavil totiž s DPH 15 % s tím, že se jedná o práce na rodinném domě dle katastru nemovitostí.

Přenesená povinnost u rodinného domu
Ing.
Ladislav
Pitner
1.
Podle