Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

Vydáno: 8 minut čtení

Třetí rozvahovou položkou v dlouhodobém majetku (v rámci stálých aktiv) je dlouhodobý finanční majetek (označený „B.III.“). První položkou v rámci stálých aktiv je dlouhodobý nehmotný majetek (označený „B.I.“), druhou položkou je dlouhodobý hmotný majetek (označený „B.II.“). V úvodu dlouhodobého finančního majetku v rozvaze jsou uvedeny: „B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba“, „B.III.2. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba“. V dalším textu se zaměříme na tyto dvě úvodní položky dlouhodobého finančního majetku – na jejich umístění v rozvaze podle kategorií účetních jednotek, na jejich vymezení, účtování i oceňování.

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
Ing.
Zdenka
Cardová
 
Umístění podílů a zápůjček (ovládaná nebo ovládající osoba) v rozvaze podle kategorií účetních jednotek
V současné době nabízí naše účetní předpisy tři typy rozvah, které sestavují účetní jednotky zařazené do příslušných kategorií. Jakým způsobem je uveden v rozvahách dlouhodobý finanční majetek a v jeho rámci
„Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba“
a „
Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba“
?
Dlouhodobý finanční majetek
v rozvaze v plném rozsahu
(tuto rozvahu sestavují malé účetní jednotky s povinností auditu, střední a velké účetní jednotky):
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=12365.jpg
V této rozvaze je samostatně uveden