Rozsudek SD EU ve věci "délky lhůty pro doplnění údajů u žádosti o vrácení daně pro osoby povinné k dani neusazené v členském státě vrácení daně"

Vydáno: 6 minut čtení

Nevím, jestli máte zkušenosti s podáváním žádostí o vrácení daně na vstupu s místem plnění v jiném členském státě dle § 82 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “). Tato žádost má své specifika, především podávaní žádosti prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím. Správce daně proto také všechny své úkony vůči žadateli o vrácení daně činí také elektronicky, které doručuje na elektronickou adresu uvedenou v žádosti o vrácení daně – tedy na uvedenou e-mailovou adresu. A to už z podávání kontrolního hlášení víme, že doručením se pak rozumí odeslání datové zprávy na uvedenou elektronickou adresu. V tomto okamžiku vyvstává případný problém, protože žadatel se nemusí z různých objektivních důvodů seznámit s odeslanou e-mailovou zprávou, ale přitom platí, že odesláním e-mailové zprávy je tato zpráva doručená a rozbíhá se lhůta pro reakci na případnou výzvu správce daně.

Rozsudek SD EU ve věci „délky lhůty pro doplnění údajů u žádosti o vrácení daně pro osoby povinné k dani neusazené v členském státě vrácení daně“
Ing.
Mária
Mikulecká,
daňový poradce DANĚ MIKULECKÁ s. r. o.
Ať už máte nebo nemáte zkušenosti se žádostí o vrácení daně dle § 82 zákona o DPH, je vhodné mít povědomost o judiká

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty