Rozsudek SD EU ve věci "oprava uplatněného DPH ze zaplacené zálohy při neposkytnutí plnění ani nevrácení zálohy"

Vydáno: 7 minut čtení

Po dlouhé době jsem se zabývala tak jednoduchou záležitostí, jakou je záloha na zdanitelné plnění. Jenomže, po dvou měsících od úhrady zálohové faktury se smluvní strany dohodly, že smlouvu zruší a zaplacenou zálohu dodavatel vrátí odběrateli. Dle domluvy se záloha měla vrátit odběrateli do šesti měsíců od ústní domluvy, ale odběratel požadoval vystavení opravného daňového dokladu ke dni ústní domluvy. V daném případě se smluvní strany sice domluvily, že záloha bude vrácena, ale jak postupovat v případě, když dodavatel zálohu nevrací a odběratel si uplatnil nárok na DPH z daňového dokladu o přijaté platbě.

Rozsudek SD EU ve věci „oprava uplatněného DPH ze zaplacené zálohy při neposkytnutí plnění ani nevrácení zálohy“
Ing.
Mária
Mikulecká
V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) v § 74 odst. 2 je již od 1. 7. 2017 stanoveno, že odběratel – plátce DPH má povinnost provést opravu odpočtu daně, kterou uplatnil na základě da

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty