Otázky a odpovědi: Zaměstnanec a služební auto

Vydáno: 5 minut čtení

Firma (plátce DPH) podniká v oblasti telekomunikačních služeb, kde zastřešuje velkou oblast přípojných míst. Dvanáct zaměstnanců využívá osm firemních aut. Zaměstnanci pracují osm hodin denně, ale mimo pracovní dobu mají ve své oblasti dispečink, kdy jsou na telefonu a vyjíždějí ke klientům. Prosím o sdělení, zda když jedno auto využívají k práci i tři zaměstnanci, jestli se všemi sepsat dohodu o poskytování služebního auta pro služební a soukromé účely a všichni by měli mít v měsíčních mzdách 1 % vstupní ceny auta. Dále řeším situaci, kdy zaměstnanec jede domů se služebním autem, ale po pracovní době může neplánovaně jet k řešení problému ke klientům. Jak ošetřit, že cesta domů není soukromá jízda, i když auto bude parkovat u zaměstnance doma?

Otázky a odpovědi: Zaměstnanec a služební auto
Ing.
Martin
Děrgel
Je třeba si uvědomit smysl, účel a důvod zdanění majetkového prospěchu zaměstnanců. Příslušná právní úprava je přitom náplní tří odstavců § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů