Otázky a odpovědi: DPH u nevyúčtované zálohy

Vydáno: 1 minuta čtení

V podvojném účetnictví s. r. o. evidujeme na účtu 052 poskytnutou zálohu na nákup hmotného majetku. Záloha byla zaplacena na základě proforma faktury a po obdržení dodavatelského daňového dokladu na zálohu jsme si nárokovali odpočet DPH v rámci daňového přiznání k DPH. Tato účetní operace proběhla v lednu roku 2016. Od konce roku 2016 je dodavatel v insolvenci. Tato záloha nebude nikdy vyúčtována (nedojde k dodávce zařízení), ani nebude dodavatelem vystaven opravný daňový doklad, záloha nebude nikdy vrácena. Vzniká nám povinnost dodatečného odvodu DPH z titulu dlouhodobě nevyúčtované zálohy, s odkazem zejména na § 74 zákona o DPH ? Pokud ano, v jakém okamžiku (v daňovém přiznání k DPH za jaké období)?

Otázky a odpovědi: DPH u nevyúčtované

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty