Daňové zvýhodnění se zaměřením na plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně dotazů a odpovědí

Vydáno: 32 minut čtení
Daňové zvýhodnění se zaměřením na plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně dotazů a odpovědí
Jana
Šmídová
Pro účely správné aplikace daňového zvýhodnění v roce 2017 a od roku 2018, uvádíme souhrn nejdůležitějších zákonných ustanovení a změn, které tuto problematiku řeší v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZDP“ nebo „zákon o daních z příjmů“), a vyplývajících z úprav ZDP, ke kterým došlo na základě zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon č. 170/2017 Sb.“). Článek je zaměřen zejména na uplatnění daňového zvýhodnění u plátce daně (zaměstnavatele) včetně vybraných dotazů a odpovědí týkajících se této oblasti. Součástí článku není část, která se týká změn vyplývajících z úpravy § 38k ZDP tzv. učiněné prohlášení poplatníkem, které bude mít vliv i na nový tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“, ve kterém poplatník daňové zvýhodnění uplatňuje u zaměstnavatele. Této oblasti se budeme věnovat v prosincovém čísle tohoto bulletinu.
Oblast úpravy daňového zvýhodnění v ZDP
-
§ 35c
- obecná úprava daňového zvýhodnění
-
§ 35d
- daňové zvýhodnění u zaměstnavatele
-
§ 38l
- způsob prokazování nároku na daňové zvýhodnění u zaměstnavatele
Nejvýznamnější změna v zákoně č. 170/2017 Sb. platná již pro zdaňovací období 2017 se týká dalšího zvýšení daňového zvýhodnění. Jedná se o zvýšení daňového zvýhodnění na druhé vyživované dítě z částky 17 004 Kč ročně na částku
19 404 Kč
a na třetí a každé další vyživované dítě z částky 20 604 Kč ročně na částku
24 204 Kč.
Komentář ke znění § 35c odst. 1 ZDP, podle právní úpravy platné pro zdaňovací období 2017 a 2018:
Podle § 35c odst. 1 ZDP poplatník uvedený v § 2 má nárok na daňové zvýhodnění na
vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor
(dále jen „daňové zvýhodnění“) ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě,
19 404 Kč
ročně na druhé dítě a
24 204 Kč
ročně na třetí a každé další dítě, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo 35b ZDP. Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň vypočtenou podle § 16, případně sníženou podle § 35 nebo 35ba nebo 35bb ZDP. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti
vyživováno více dětí
(bylo upřesněno zákonem č. 170/2017 Sb. na
„více vyživovaných dětí poplatníka“
), posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. Nejedná se o věcnou změnu, ale pouze o upřesnění textu, aby bylo zřejmé, že sčítání dětí pro účely daňového zvýhodnění je