Hmotné movité věci a jejich soubory

Vydáno: 9 minut čtení

Stálá aktiva v rozvaze představují dlouhodobý majetek (nehmotný, hmotný a finanční). U většiny firem tvoří významnou část stálých aktiv dlouhodobý hmotný majetek a v rámci tohoto majetku tvoří zpravidla největší podíl hmotné movité věci a jejich soubory. V dalším textu se zaměříme na umístění hmotných movitých věcí a jejich souborů v rozvaze, na podmínky pro zařazení věcí mezi tento majetek, dále na jejich ocenění a účtování.

Hmotné movité věci a jejich soubory
Ing.
Zdenka
Cardová
 
Hmotné movité věci a jejich soubory v rozvaze
V současné době nabízí naše účetní předpisy tři typy rozvah, které sestavují účetní jednotky zařazené do příslušných kategorií.
Hmotné movité věci a jejich soubory
v rozvaze v plném rozsahu,
kterou sestavují malé účetní jednotky s povinností auditu, střední a velké účetní jednotky:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=11602.jpg
V této rozvaze je samostatně uveden dlouhodobý hmotný majetek i hmotné movité věci a jejich soubory.
Hmotné movité věci a jejich soubory
v rozvaze ve zkráceném rozsahu,
kterou sestavují malé účetní jednotky bez povinnosti auditu:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=11619.jpg
V této rozvaze je samostatně uveden pouze součet všech položek dlouhodobého hmotného majetku; hmotné movité věci a jejich soubory jsou jeho součástí.