Otázky a odpovědi: DPH uplatněné na vstupu při koupi bytu k pronájmu

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel, plátce DPH, se rozhodne jako občan zakoupit byt od developera s tím, že bude byt po dobu nejméně 10 let pronajímat v rámci § 9 zákona o daních z příjmů . Ještě neví jistě, zda se mu podaří byt pronajmout plátci DPH, který ho bude používat k ekonomické činnosti, či zda se mu podaří byt pronajmout občanovi k bydlení. Protože však chce byt určitě pronajímat a z titulu OSVČ je plátce DPH, uplatní si DPH na vstupu při koupi nemovité věci. Pokud byt nakonec pronajme občanovi k bydlení, bude nájem osvobozen bez nároku na odpočet. Předpokládáme, že již uplatněné DPH na vstupu bude muset státu vrátit. Kdy bude toto DPH vracet a v jakých částkách?

Otázky a odpovědi: DPH uplatněné na vstupu při koupi bytu k pronájmu
Ing.
Ladislav
Pitner
Nájem bytu je podle mého názoru typičtější pro osoby, které nejsou plátci, tedy s osvobozením od daně bez nároku na odpočet daně. Proto podle mého názoru neměl být nárok na odpočet daně uplatněn, a v případě, že by ve lhůtě podle § 78 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke změně účelu použití, tedy i ke zdaněnému nájmu, plátce provede úpravu odpočtu daně.
Plátce by tedy měl snížit svůj nárok na odpočet z pořízeného bytu v plné výši dodatečným daňovým přiznáním ve zdaňovacím období, ve kterém byl původně nárok na odpočet daně uplatněn.