Otázky a odpovědi: Účtování poukázek za odpracované roky u firmy dle kolektivní smlouvy

Vydáno: 1 minuta čtení

Kam se má správně zaúčtovat náklad (účet) za benefitní poukázky vyplacené zaměstnanci za odpracovaná léta u firmy? Nárok na poukázky je dán kolektivní smlouvou. Firma je ve ztrátě a poukázky nejsou vypláceny z fondu ze zisku.

Otázky a odpovědi: Účtování poukázek za odpracované roky u firmy dle kolektivní smlouvy
Ing.
Ivana
Pilařová
Pokud se skutečně jedná o benefit, tedy o poskytnutí nepeněžního plnění zaměstnanci ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení či ve formě příspěvku na kulturní pořady, zájezdy sportovní akce a tištěné knihy, pak se bude jednat o daňově neúčinný osobní náklad účtovaný na účet 528-Ostatní sociální náklady (nebo o jiný účet skupiny 52X). Neúčinnost nákladu je dána § 25 odst. 1 písm. h) bodu 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů