Otázky a odpovědi: Vývoz zboží a kurzy

Vydáno: 1 minuta čtení

Vyvážíme zboží do třetí země. Aby byl vývoz uskutečněn, musí být provedena externí firmou předexpediční kontrola. Pro tyto účely vystavím daňový doklad v měně USD o několik dnů dříve, než se vývoz uskuteční. Použiji kurz dne vystavení faktury např. 10. 1. Zboží předáme přepravci 20. 1. a den výstupu z území EU je – dle celního dokladu – například 23. 1. V účetnictví pro DPPO použiji kurz 10. 1. Podle zákona o DPH je datum uskutečnění zdanitelného plnění 23. 1. – tento údaj opravím na daňovém dokladu – datum zdanitelného plnění je 23. 1. Vystavení daňového dokladu je 10. 1. Budu pro evidenci DPH přepočítávat výši plnění kurzem ze dne 23. 1.? Pro DPPO zůstane kurz ze dne vystavení faktury?

Otázky a odpovědi: Vývoz zboží a kurzy

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty