Otázky a odpovědi: Nárok zaměstnankyně na dovolenou při čerpání mateřské dovolené

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnankyně je od začátku roku do 14. 4. 2019 v pracovní neschopnosti. Dne 15. 4. nastupuje na mateřskou dovolenou. Poté bude čerpat dovolenou a pak rodičovskou dovolenou. Máme 4 týdny dovolené – bude se jí dovolená krátit? Na kolik dnů dovolené bude mít nárok?

Otázky a odpovědi: Nárok zaměstnankyně na dovolenou při čerpání mateřské dovolené
Judr.
Petr
Bukovjan
Zaměstnankyně splní obě podmínky pro vznik práva na celou výměru dovolené – pracovní poměr jí bude trvat po dobu celého kalendářního roku a čerpáním mateřské dovolené a navazující řádné dovolené, které se pro tento účel považují za výkon práce, odpracuje v daném kalendářním roce alespoň 60 dnů. Aby se jí tato dovolená krátila, musela by v roce 2019 zameškat v důsledku zmíněné dočasné pracovní neschopnosti a rodičovské dovolené (ty se pro účely dovolené jako výkon práce naopak neposuzují) minimálně 100 pracovních dnů. To by platilo ale jen v případě, že by po vyčerpání mateřské dovolené nastoupila hned na rodičovskou dovolenou a nevyužila svého práva dle ustanovení § 217 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), totiž práva požádat o čerpání nevyčerpané dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené.
Z vašeho dotazu vyplývá, že zaměstnankyně tak nejspíše učiní, žádost podá a vy jí jako zaměstnavatel musíte vyhovět. Pak krácení dovolené nepřichází v úvahu, protože za dobu nemoci od 1. 1. 2019 do 14. 4. 2019 zameškala pouze 74 dny a s ohledem na pravidlo obsažené v ustanovení § 223 odst. 1 poslední věta zákoníku práce, že „dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 zákoníku práce před nástupem rodičovské dovolené není možné z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit“, se pracovní dny zameškané v důsledku rodičovské dovolené nebudou brát vůbec v potaz. Zaměstnankyně tedy po skončení mateřské dovolené vyčerpá oprávněně celé 4 týdny dovolené.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce