Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

Vydáno: 15 minut čtení

V následujícím článku jsou nejprve vysvětleny základní podmínky, za nichž může plátce jako věřitel provést po účinnosti novely zákona o DPH opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky. Návazně jsou vysvětleny základní navazující procesní postupy při provádění této opravy, které je věřitel povinen dodržet. V závěru článku jsou shrnuta pravidla pro provádění navazující opravy odpočtu daně ze strany dlužníka, který je plátcem.

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky
Ing.
Václav
Benda
 
Úvodem
Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), která byla provedena zákonem č. 80/2019 Sb., který je obvykle označován jako daňový balíček, byly s účinností od 1. 4. 2019 zrušeny dosavadní § 44 a 46 zákona o DPH, podle nichž mohl plátce jako věřitel, jemuž při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat a zaplatit daň a jehož pohledávka, nebyla dosud uhrazena, provést za splnění stanovených podmínek opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky. Tato ustanovení byla s účinností od 1. 4. 2019 nahrazena novými § 46 až 46g zákona o DPH a § 74a zákona o DPH. Z § 46 až § 46g zákona o DPH vyplývají podmínky a postup plátce jako věřitele při provádění opravy základu v případě nedobytné pohledávky a z § 74a zákona o DPH vyplývá povinnost plátce jako dlužníka provést v návaznosti na provedení opravy základu daně ze strany věřitele odpovídající opravu odpočtu daně. K postupu plátců daně při provádění výše uvedených oprav připravuje Generální finan