Rozsudek NSS ve věci "zamítnutí registrace k DPH z důvodu neprokázání zákonných povinností dle zákona o DPH"

Vydáno: 6 minut čtení

Jsem si vědoma skutečnosti, že přihlášku k registraci plátce daně z přidané hodnoty (dále jen „plátce DPH“) podáváme výjimečně, obvykle jednou pro jednu společnost nebo fyzickou osobu. Judikát číslo 9 Afs 216/2018 ze dne 16. 8. 2018 mě zaujal argumentací Nejvyššího správního soudu (dále také „NSS“), proč má správce daně povinnost ověřovat pravdivost údajů uvedených v přihlášce k registraci DPH, a je irelevantní, jestli jde o dobrovolnou nebo povinnou registraci. Dokonce v případě povinné registrace zastává NSS názor, že správce daně může vyvíjet vyšší aktivitu při ověřovaní údajů uvedených v přihlášce. Při ověřování má správce daně uvedené údaje hodnotit nejenom na základě dokladů doložených daňovým subjektem, ale také získávat informace z veřejných rejstříků či seznamů, dotazovat se příslušných správných orgánů či kontaktovat jiné daňové subjekty s cílem potvrdit, že zákonná povinnost skutečně vznikla.

Rozsudek NSS ve věci „zamítnutí registrace k DPH z důvodu neprokázání zákonných povinností dle zákona o DPH
Ing.
Mária
Mikulecká,
daňový poradce DANĚ MIKULECKÁ s.r.o.
 
Podstata sporu
Společnost „All For Now, s. r. o.“ (dále jen „Firma“) podala v dubnu roku 2015 u svého správce daně přihlášku k dobrovolné registraci k DPH. Jako důvod dobrovolné registrace uvedla dovoz a výv