Jak postupovat po ukončení soudního sporu ve věcech daní

Vydáno: 6 minut čtení

Vydáním pravomocného rozhodnutí (rozsudku) soudu ještě nekončí daňové řízení. Rozhodující přitom je, zda daňový subjekt měl či neměl úspěch ve věci. Pokud daňový subjekt se svojí žalobou ve správním soudnictví neuspěl, je věc pravomocně skončena. Určitá šance na úspěch je možná pouze v případě, kdy došlo k porušení Listiny základních práv a svobod , anebo v případě, kdy došlo k porušení práva EU. V prvním případě se svých práv lze domáhat u Ústavního soudu, ve druhém případě u Evropského soudního dvora. Celý daňový spor se tak může výrazně časově prodloužit.

Jak postupovat po ukončení soudního sporu ve věcech daní
Ing.
Karel
Raiser
Pokud byl daňový subjekt v soudní při úspěšný, soud zruší napadené rozhodnutí (převážně zamítavé rozhodnutí o odvolání) a věc vrátí v souladu s "§ 78 odst. 4 zákona 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soudní řád správní<