Uplatňování DPH u reklamy na internetu je snadné. Chyby povětšinou udělají inzerenti při nesprávné identifikaci zadavatele na zahraničních portálech

Vydáno: 7 minut čtení

Reklama na internetu se stává běžnou součástí marketingového mixu většiny tuzemských podnikatelů. Samotný internet nezná hranic a paleta, kde inzerovat, se rozšiřuje. Vedle tuzemských internetových portálů se o stále větší pozornost hlásí ty zahraniční. Není pochyb o tom, že každá firma nutně zvažuje způsob oslovení zákazníků. Zatímco pro jednu může být zajímavé plošné nastavení cílové skupiny a prezentace na nejnavštěvovanějších pozicích portálu, tak jiná firma může mít zájem o oslovení klientely v nějakém malém teritoriu apod.

Uplatňování DPH u reklamy na internetu je snadné. Chyby povětšinou udělají inzerenti při nesprávné identifikaci zadavatele na zahraničních portálech
Ing.
Vladimír
Zdražil
Od toho se odvíjí tzv. targeting (cílování) reklamy. Manažeři tuzemských portálů jsou na toto připraveni a zpravidla každý inzerent má možnost si vlastní marketingový mix zkonzultovat a dohodnout se na konkrétní strategii. U těch zahraničním inzertních portálů je situace přeci jen komplikovanější a vlastní zacílení marketingové strategie je spíše na odborníkovi zevni

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty