Dotazy a odpovědi: Daň z nabytí nemovitých věcí

Vydáno: 1 minuta čtení

Zvažujeme s manželem koupit rozestavěný rodinný dům. Jde o novou stavbu. Musíme platit daň z nabytí nemovitých věcí, nebo tyto případy zdanění nepodléhají?

Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M.
ODPOVĚĎ
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky, právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickým podílem na uvedené nemovité věci. Je-li předmětem nabytí vlastnického práva k rozestavěnému rodinnému domu, nelze uplatnit osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí dle § 7 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, neboť toto osvobození se s účinností od 1. 11. 2016 vztahuje pouze na nabytí vlastnického práva k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu, nebo dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu, jsou-li splněny všechny zákonné předpoklady.