Dotazy a odpovědi: Daň z nabytí nemovitých věcí

Vydáno: 2 minuty čtení

V polovině loňské roku jsem koupil podíl na pozemku, nyní se rozhoduji dokoupit další část tohoto pozemku a navýšit tak svůj současný spoluvlastnický podíl. V případě první koupě platil daň z nabytí nemovitostí prodávající. Bude poplatníkem i nyní? Lze použít směrnou hodnotu? Na pozemku jsou nějaké stromy.

Daň z nabytí nemovitých věcí
JUDr.
Zdeňka
Tesařová,
LL.M.
ODPOVĚĎ
S účinností od 1. 11. 2016 je výlučně poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel (tj. v případě kupní smlouvy kupující). Tato změna byla přijata zákonem č. 254/2016 Sb. Současně touto novelou bylo zrušeno ručení za daň. Podle § 15 odst. 3 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, se směrná hodnota určuje u:
-
pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo stavba garáže, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,
-
stavby rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo stavby garáže, nejsou-li tyto stavby součástí pozemku ani práva stavby, a u pozemku tvořícího s těmito stavbami funkční celek,
-
jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a u pozemku tvořícího s touto jednotkou funkční celek,
-
nemovité věci tvořící příslušenství k nemovitým věcem uvedeným v písmenech a) až c),
-
pozemku,
1.
na kterém není trvalý porost s výjimkou náletové dřeviny nebo živého plotu,
2.
na němž není zřízena stavba s výjimkou oplocení nebo zpevněné plochy do 25 m2 a
3.
k němuž není zřízeno právo stavby.
Nejedná-li se o takový pozemek, je třeba k daňovému přiznání přiložit znalecký posudek o ceně zjištěné.