Daňové odpisy při ukončení nebo přerušení podnikání a nájmu

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím příspěvku si ukážeme na příkladech, jaké má dopady ukončení nebo přerušení činnosti poplatníka s příjmy zdaňovanými dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a u pronajímatele s příjmy zdaňovanými dle § 9 ZDP na daňové odpisování hmotného majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob používá ke své podnikatelské činnosti nebo k pronájmu.

Daňové odpisy při ukončení nebo přerušení podnikání a nájmu
Ing.
Ivan
Macháček
 
Úprava základu daně při ukončení a přerušení činnosti
Podnikatel může ukončit své podnikání z různých důvodů, rovněž různé důvody mohou vést pronajímatele k ukončení nájmu movitých nebo nemovitých věcí.
Poplatník s příjmy ze samostatné činnosti zdaňované dle § 7 ZDP nebo s příjmy z nájmu zdaňované dle § 9 ZDP musí v případě ukončení podnikání nebo nájmu postupovat dle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP a příslušně upravit základ daně.
Postup je odlišný podle toho, zda poplatník vede účetnictví, nebo vede daňovou evidenci dle § 7b ZDP, nebo vede záznamy o příjmech a výdajích dle § 9 odst. 6 ZDP, anebo uplatňuje k příjmům z podnikání nebo k příjmům z nájmu paušální výdaje.
Podnikatel se může rovněž rozhodnout k přerušení podnikání nebo nájmu, přičemž toto přerušení může být krátkodobé nebo dlo

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů