Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Poplatník s příjmy ze samostatné činnosti, vedoucí daňovou evidenci, zaplatil cestovní kanceláři zájezd do zahraničí s odborným programem pro lékaře. Je možné celou cenu zájezdu uplatnit do daňových výdajů? Zástupce cestovní kanceláře uvedl, že je běžná praxe takové zájezdy pro lékaře nebo právníky pořádat, a že cena zájezdu je uznatelným daňovým výdajem. Ve smlouvě s cestovní kanceláří je přímo uvedeno, že se jedná o zájezd s odborným programem pro lékaře.

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Výdaje spojené s odborným zájezdem jsou výdaji daňovými v souladu s § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, tj. za předpokladu, že účastník prokáže, že se skutečně jednalo o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. V daném případě je třeba prokázat, že uvedený zájezd nesloužil též k rekreaci účastníků. Pokud by zájezd sloužil též k rekreaci účastníků, lze do daňových výdajů uplatnit pouze část skutečně vynaložených výdajů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů