Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Poplatník s příjmy ze samostatné činnosti, vedoucí daňovou evidenci, zaplatil cestovní kanceláři zájezd do zahraničí s odborným programem pro lékaře. Je možné celou cenu zájezdu uplatnit do daňových výdajů? Zástupce cestovní kanceláře uvedl, že je běžná praxe takové zájezdy pro lékaře nebo právníky pořádat, a že cena zájezdu je uznatelným daňovým výdajem. Ve smlouvě s cestovní kanceláří je přímo uvedeno, že se jedná o zájezd s odborným programem pro lékaře.