Pohledávky za upsaný základní kapitál

Vydáno: 6 minut čtení

„Pohledávky za upsaný základní kapitál“ jsou první rozvahovou položkou, kterou vykazují (u podnikatelských subjektů) všechny účetní jednotky. V čem je tak významná tato položka, že obsadila první místo v rozvaze, přestože ostatní pohledávky jsou zahrnuty v oběžných aktivech?

Pohledávky za upsaný základní kapitál
Ing.
Zdenka
Cardová
Podívejme se na rozvahu ve zkráceném rozsahu (nejjednodušší variantu platnou pro mikro účetní jednotky bez povinnosti auditu), která zahrnuje pouze položky označené písmeny:
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=9888.jpg
Vysvětlivky:
ZK=Základní
kapitál
Poznámka: Poprvé v účetní závěrce za období roku 2018 nemusí být uvedena poslední položka „D. Časové rozlišení aktiv“, pokud bude zahrnuta v rozvaze v rámci pohledávek v oběžných aktiv