Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Prosím o sdělení, zda můj výpočet příjmu spolupracující osoby je správný. Podnikatel, který má příjmy z jiného podnikání a uplatňuje výdaje procentem [§ 7 odst. 7 písm. c) zákona o daních z příjmů ], vydělal v loňském roce celkem 2 200 000 Kč. Na spolupracující manželku chce převést maximální částku, tj. 540 000 Kč (spolupráce po celý rok). Procentové výdaje z 2 200 000 Kč činí 880 000 Kč, ale podle zákona může uplatnit pouze 800 000 Kč.

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
 I------------I-----------I------------I------------I I      I Celkem  I Podnikatel I Manželka I I------------I-----------I------------I------------I I Příjmy   I 2 200 000 I 1 369 120 I 830 880 Kč I I------------I-----------I------------I------------I I Výdaje   I  800 000 I  509 120 I 290 880 Kč I I------------I-----------I------------I------------I I Ke zdanění I 1 400 000 I  860 000 I 540 000 Kč I I------------I-----------I------------I------------I 
ODPOVĚĎ
Předně je třeba si uvědomit, že na spolupracující osobu lze rozdělovat pouze daňově uznatelné výdaje, tj. v daném případě částku 800 000 Kč.
Uvedený propočet příjmů a výdajů na spolupracující osobu není v souladu s § 13 zákona o daních z příjmů. Ten stanoví mimo jiné, že u spolupracujícího manžela (manželky) a dalších spolupracujících osob musí být výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. V daném případě manžel na manželku rozdělil cca 37,76 % příjmů z částky 2 200 000 Kč a 36,36 % výdajů z částky 800 000 Kč.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů