Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Podnikatel OSVČ poskytuje v rámci své živnosti ubytovací služby. Živnost provozuje v pronajatém ubytovacím zařízení sezónně, nejčastěji od dubna do října (záleží na zájmu hostů o ubytování). Nicméně některé platby (vyúčtování energií apod.) musí zaplatit až v listopadu nebo prosinci, kdy je ubytovací zařízení již uzavřeno. Navíc již v průběhu ledna, února a března projevují lidé zájem o ubytování v nastávající sezóně a chtějí si pobyt závazně zarezervovat. Podmínkou závazné rezervace je přitom zaplacení minimálně 50 % z ceny ubytování. Budou výdaje placené v době přerušení podnikání výdaji daňovými? Budou případné příjmy ze záloh zaplacených hosty před faktickým obnovením činnosti (poskytováním ubytovacích služeb) znamenat její automatické obnovení při přijetí první platby?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
V případě sezónní činnosti se z hlediska daně z příjmů nejedná o přerušení podnikání, podnikatel provozuje danou činnost soustavně s tím, že z objektivních důvodů v některých měsících tuto činnost nevykonává (může se např. jednat i o provozování lyžařských vleků či venkovních plaveckých bazénů). Výdaje spojené s uvedenou činností jsou v souladu s § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů výdaji daňovými, a to i v případě, že jsou hrazeny v měsících, kdy danou činnost podnikatel zrovna nevykonává.
V případě sezónní činnosti je přijatá záloha na ubytování v další sezóně na straně poplatníka, který nevede účetnictví z hlediska daně z příjmů příjmem toho zdaňovacího období, ve kterém ji podnikatel obdržel. Jde o obdobný postup, jaký platí pro uplatnění daňových výdajů. Výdaje spojené s uvedenou činností jsou v souladu s § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů výdaji daňovými, i když jsou hrazeny v měsících, kdy podnikatel danou činnost zrovna nevykonává, a to v tom zdaňovacím období, kdy byly skutečně zaplaceny.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů