Otázky a odpovědi: Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanec má pracovní smlouvu na dobu určitou do 20. 8. 2018. Od 15. 8. 2018 je na dočasné pracovní neschopnosti, která pravděpodobně skončí až po 20. 8. 2018. Mám pravdu, když si myslím, že zaměstnavatel bude v tomto případě vyplácet náhradu mzdy pouze do 20. 8. 2018? Poté zaměstnavatel dne 20. 8. 2018 vystaví potvrzení o zaměstnání a pošle ho zaměstnanci poštou? Zaměstnanec bude i nadále odevzdávat zaměstnavateli potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti a její ukončení, které zaměstnavatel bude předávat ČSSZ?

Otázky a odpovědi: Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Ing.
Marta
Ženíšková
Byl-li pracovní poměr sjednán na dobu určitou, končí dnem, do kterého má podle ujednání trvat, i když v tomto dnu trvá zaměstnanci pracovní neschopnost. Zaměstnanec by měl odevzdat zaměstnavateli potvrzení o trvání pracovní neschopnosti ke 14. dni jejího trvání.
Po skončení zaměstnání může zaměstnanec předávat potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti a poté i její ukončení buď přímo OSSZ, nebo nadále prostřednictvím zaměstnavatele. Trvá-li pracovní neschopnost déle než 14 dnů, musí zaměstnavatel poslat OSSZ přílohu k žádosti o nemocenské. Je-li možné se dohodnout se zaměstnancem, komu bude předávat potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, tak podle toho pošlete OSSZ přílohu k žádosti. Předá-li bývalý zaměstnanec zaměstnavateli i druhé potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, tak až k tomuto druhému potvrzení připojíte přílohu. Bude-li předávat druhé potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti již OSSZ anebo se s ním nedohodnete na způsobu uplatňování nároku na nemocenské, měli byste co nejdříve po uplynutí prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti poslat přílohu OSSZ s kopií prvního potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Související dokumenty