Paušální výdaje a majetek

Vydáno: 16 minut čtení

Každý poplatník (fyzická osoba) může – při splnění zákonem stanovených podmínek – uplatnit paušální výdaje, tj. výdaje stanovené procentem z dosažených příjmů. V takovém případě je nutno respektovat i specifická pravidla při zohlednění výdajů souvisejících s majetkem využívaným k výdělečné činnosti nebo k nájmu. V první části textu se budu zabývat problematikou uplatnění paušálních výdajů obecně, druhou část věnuji otázkám spojeným s používáním majetku.

Paušální výdaje a majetek
Ing.
Helena
Machová,
daňová poradkyně
 
Fyzické osoby, které mohou uplatnit paušální výdaje
Podle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), platí, že když poplatník neuplatní výdaje ve skutečné výši (tedy výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit paušální výdaje ve výši:
80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného, nejvýše však lze uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
60 % z příjmů ze živnostenského podnikání, nejvýše však lze uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,
30 % u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku, nejvýše však lze uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč,
40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti (s výjimkou podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku a příjmů autorů, které jsou zdaněny srážkovou daní), nejvýše však lze uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč.
Maximální výdaje, které jsou ve výše uvedených případech uvedeny absolutními částkami, odpovídají vždy příjmu ve výši 1 mil. Kč. Když má poplatník, který hodlá uplatnit paušální výdaje, příjmy vyšší než 1 mil. Kč, z částky, která tento limit přesahuje, již žádné výdaje uplatnit nelze.
Způsob uplatnění výdajů podle § 7 odst. 7 ZDP nelze zpětně měnit. Znamená to tedy, že pokud poplatník uplatní pa