Otázky a odpovědi: Pojistné OSVČ při nástupu do zaměstnání

Vydáno: 3 minuty čtení

Pokud mám aktivní živnostenský list a začnu pracovat na hlavní pracovní poměr, přechází automaticky činnost jako OSVČ na vedlejší činnost? Mám povinnost platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění? Je dána maximální částka, kterou je možné vydělat na vedlejší činnost?

Otázky a odpovědi: Pojistné OSVČ při nástupu do zaměstnání
Ing.
Marta
Ženíšková
OSVČ, která nastoupí do zaměstnání, tak ve
zdravotním pojištění:
Nemusí platit zálohy, pokud má ze zaměstnání vyšší příjmy než jako OSVČ.
Neplatí pro ni minimální vyměřovací základ ve výši poloviny průměrné mzdy, pokud ze zaměstnání odvedla pojistné aspoň z minimálního vyměřovacího základu, který pro ni platí jako pro zaměstnance.
Nástup zaměstnance do zaměstnání oznamuje zdravotní pojišťovně i OSSZ zaměstnavatel, proto jim nemusíte oznamovat, že jste se stal zaměstnancem.
OSVČ, která nastoupí do zaměstnání, tak v
sociálním pojištění:
Musí sdělit OSSZ, že si přeje být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Být považována za OSVČ vedlejší je právo OSVČ, nikoliv povinnost. Přeje-li si být považována za OSVČ vedlejší, musí tuto skutečnost sdělit OSSZ nejpozději na přehledu za příslušný kalendářní rok. Své přání být považována za OSVČ vedlejší musí sdělit OSSZ za každý kalendářní rok zvlášť. Na přehledu zakřížkuje měsíce, v nichž si přeje být považována za OSVČ vedlejší, a důvod – ve vašem případě důvodem je zaměstnání. Důvod zaměstnání se nedokládá, OSSZ jej má k dispozici na základě oznámení zaměstnavatele.
Pro placení záloh se automaticky stanete OSVČ vedlejší od kalendářního měsíce, v němž nastoupíte do zaměstnání, z něhož jste účasten nemocenského pojištění (za předpokladu, že na přehledu za tento rok označíte tento měsíc jako měsíc s výkonem vedlejší činnosti). To znamená, že povinnost nadále platit zálohy a jejich výše se posuzuje jako u OSVČ vedlejší. Nastoupíte-li do zaměstnání v roce 2018 a celý rok 2017 jste byl OSVČ, nemusíte platit zálohy, pokud za rok 2017 činil rozdíl mezi příjmy a výdaji (daňový základ) méně než 71 950 Kč. Pro výši zálohy neplatí minimální vyměřovací základ, který platí pro OSVČ vykonávající hlavní činnost, zálohy platíte z příjmu vypočteného z údajů na přehledu za rok 2017. Pokud byste si pro sebe vyplnil na přehledu za rok 2017 v části, v níž se vypočítávají údaje o výši zálohy, že jste OSVČ vedlejší, obdržel byste údaj o výši zálohy v roce 2018.
Výše příjmu, kterou lze jako OSVČ vedlejší dosáhnout, není pro žádný účel omezována. V sociálním pojištění ale platí maximální vyměřovací základ. OSVČ nemusí platit pojistné z částky přesahující úhrn vyměřovacích základů ze zaměstnání a ze samostatné výdělečné činnosti. V roce 2018 je maximálním vyměřovacím základem 1 438 992 Kč.

Související dokumenty