Otázky a odpovědi: Oprava špatně spočítané mzdy

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanci s hodinovou mzdou pracují dle rozpisu i v sobotu a neděli. Za tyto plánované směny mají mít dle zákona minimální příplatek 10 % (nejedná se o práci přesčas). Mzdová účetní při výpočtu výplat za květen až červenec 2018 omylem proplácela tento příplatek za sobotu a neděli 25 %. Zaměstnanci tedy dostali proplaceno více, než měli dostat. Nyní si na tuto chybu přišla. Zaměstnavatel chce rozdíly vyčíslit a zaměstnancům strhnout. Je možné zaměstnancům zpětně opravit výplaty za květen až červenec 2018 z důvodu chyby ve výpočtu? Musíme mít jejich souhlas? Jakým způsobem lze chybu opravit - ve mzdě za srpen 2018 nebo opravit jednotlivé měsíce?

Otázky a odpovědi: Oprava špatně spočítané mzdy
JUDr.
Petr
Bukovjan
Může se stát, že zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci na mzdě nebo na některé její složce (v daném případě na příplatku za práci v sobotu a v neděli dle § 118 zákoníku práce) více, než na co zaměstnanci vzniklo právo. To samo o sobě ale neznamená, že by zaměstnanec musel tento přeplatek zaměstnavateli vrátit nebo že by ho zaměstnavatel mohl automaticky zaměstnanci srazit ze mzdy nebo jiných postižitelných příjmů. Na uvedený případ dopadá totiž pravidlo obsažené v § 331 zákoníku práce, že „vrácení neprávem vyplacených částek může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a to do 3 let ode dne jejich výplaty“. Jinak řečeno rozhoduje to, zdali byl zaměstnanec ohledně výplaty zmíněné částky v dobré víře a zdali si byl vědom nebo si vůbec mohl být vědom toho, že mu bylo zaplaceno na příplatku více.
Pokud zaměstnanec v dobré víře byl, není povinen přeplatek vrátit. Kdyby v dobré víře nebyl (případně by byl ochoten přeplatek i přes existenci dobré víry zaměstnavateli vrátit), nelze mu ho srazit jednostranně, protože nejde o žádný z případů dle § 147 odst. 1 zákoníku práce. Srážka ze mzdy či jiných postižitelných příjmů by musela být provedena na základě dohody s ním.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce