Otázky a odpovědi: Stanovení výše odměny při práci vykonávané na DPP

Vydáno: 1 minuta čtení

Je možné nastavit výši odměny při práci vykonávané na DPP tímto způsobem: část jako pevně stanovená odměna za vykonanou práci, část jako možná odměna např. za aktivitu – její vyplacení by záleželo na subjektivním hodnocení zaměstnavatele?

Otázky a odpovědi: Stanovení výše odměny při práci vykonávané na DPP
JUDr.
Bořivoj
Šubrt
Podle § 138 zákoníku práce se výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. Záleží tedy na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele, zda je odměna dána například fixní hodinovou částkou jako jednosložková, nebo zda k pevné částce přísluší zaměstnanci nějaká odměna či
bonus
nebo příplatky. Je také možné, aby strukturu odměny stanovila kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis a dohoda o provedení práce či o pracovní činnosti na ně jen odkazovala.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce