Otázky a odpovědi: Vratné obaly u odběratele

Vydáno: 1 minuta čtení

Na dodavatelské faktuře za zboží je uvedena paleta s poznámkou, že se jedná o vratný obal. Tato paleta buď bude vrácena, nebo nebude, v okamžiku převzetí zatím nevíme, zda paletu vrátíme nebo ne, protože používáme také palety, které dodáváme s naším zbožím, a může se stát, že bude použita i tako vypůjčená paleta dodavatele. Když nebude paleta dodavateli po určité době vrácena, dodavatel ji vyfakturuje. Jak účtovat o této paletě do okamžiku vyfakturování dodavatelem? Dále jsou i obaly, u kterých nám dodavatel fakturuje zálohu - jak účtovat v tomto případě, když v okamžiku fakturace dodavatelem opět ještě nevíme, zda paletu vrátíme, nebo ne?

Otázky a odpovědi: Vratné obaly u odběratele
Ing.
Miroslava
Kočová
Pokud dodavatel nefakturuje obaly zároveň se zbožím, zůstávají jeho majetkem. Pokud jsou obaly pouze "zapůjčené", je třeba o nich účtovat pouze v podrozvahové evidenci, a teprve v situaci, kdy je dodavatel vyfakturuje, účtuje se o nich jako o zásobách (je možné si zvolit, zda jako o zásobách materiálu nebo o zásobách zboží). Pokud je účtována pouze záloha, mělo by být smluvně dané, co úhrada zálohy znamená, zda tím přechází vlastnictví na odběratele či nikoli. Pokud dodavatel paletu vyfakturuje, jedná se jednoznačně o zásobu. Jestli následně dojde k odprodeji obalu či obal je vrácen dodavateli (může nastat situace, že i zaplacené palety mohou být vráceny), je třeba tyto operace zachytit přímo v účetnictví, nikoli v podrozvaze.

Související dokumenty