Otázky a odpovědi: Přeúčtování úvěru

Vydáno: 1 minuta čtení

V roce 2016 s. r. o. pořídila automobil na úvěr, který splácí měsíčně (jistina, úroky, pojistné). Jistina a úroky jsou zaúčtovány na účtu 461. Teď běží poslední rok splátek. Je nutné tento úvěr přeúčtovat na krátkodobý?