Otázky a odpovědi: Přeúčtování úvěru

Vydáno: 1 minuta čtení

V roce 2016 s. r. o. pořídila automobil na úvěr, který splácí měsíčně (jistina, úroky, pojistné). Jistina a úroky jsou zaúčtovány na účtu 461. Teď běží poslední rok splátek. Je nutné tento úvěr přeúčtovat na krátkodobý?

Otázky a odpovědi: Přeúčtování úvěru
Ing.
Ivana
Pilařová
Nikoliv. V posledním roce se úvěr skutečně stává krátkodobým, ale to pouze pro účely jeho vykázání v rozvaze účetní závěrky. V účetnictví zůstává stále na dlouhodobých závazcích a nebude přeúčtován. Je to tak proto, že v momentě vzniku účetního případu (tj. když závazek z úvěru vznikl), byl dlouhodobý. Pokud není závazek vůči bance, bylo by asi správnější použít účet 379 namísto 461, který je určen pouze pro bankovní úvěry.

Související dokumenty