Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Z činnosti nákup a prodej finančních derivátů jsem v loňském roce vytvořil hrubý zisk před zdaněním 38 000 Kč. Je tento hrubý zisk evidován jako příjem v § 10 zákona o daních z příjmů a musím jej zdanit? Neplatí pro tento druh příjmů osvobození do výše příjmu 100 000 Kč?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Příjem z obchodování s finančními deriváty není od daně z příjmů osvobozen. V daném případě jde o příjmy podle § 10 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o daních z příjmů, které musí poplatník uvést do daňového přiznání.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů