Otázky a odpovědi: Zvýhodněné naturální benefity pro zaměstnance v DPH a daních z příjmů

Vydáno: 6 minut čtení

Zaměstnavatel (plátce DPH) zaměstnancům se slevou poskytuje různé naturální benefity koupené od jiných plátců (např. služby stravovací, sportovní, kulturní atd.). Může si uplatnit odpočet DPH a co daň z příjmů?

Otázky a odpovědi: Zvýhodněné naturální benefity pro zaměstnance v DPH a daních z příjmů
Ing.
Martin
Děrgel,
daňový poradce
V dotazovaném případě zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravovací službu za sjednanou úplatu, která je zpravidla cenově zvýhodněná. Poskytnutí této služby plátcem je předmětem DPH a představuje zdanitelné plnění podléhající první snížené sazbě DPH na výstupu v souladu s