Práce na movité věci s přeshraničním prvkem je založena na principu přenesené daňové povinnosti za předpokladu, že je adresována osobě povinné k dani

Vydáno: 7 minut čtení

Stále více podnikatelů řeší otázku fakturace práce na movité věci, pokud v transakci existuje nějaký přeshraniční prvek. Tuzemští plátci DPH vcelku přirozeně mají obavu, zda například servisní práce určené německému příjemci mají fakturovat s českou daní na výstupu anebo snad využít přenesené zdanitelné plnění. Podobnou obavu ohledně správného uplatnění DPH či správného účtování mohou mít za předpokladu, že si objednají službu od zahraničního poskytovatele, za kterou vcelku přirozeně musí dorazit i faktura. Zde sice nejsou povinni řešit správnost daňového dokladu z pohledu výstavce, avšak mohou být na pochybách, zda je přijatá faktura ve správném režimu. Následující řádky nabízí výčet základních rozhodovacích pravidel pro fakturační oddělení plátců s důrazem na správné uplatnění DPH v oblasti prací na věcech movitých.

Práce na movité věci s přeshraničním prvkem je založena na principu přenesené daňové povinnosti za předpokladu, že je adresována osobě povinné k dani
Ing.
Vladimír
Zdražil,
specialista na přeshraniční obchod a služby
 
Jde o plnění na movité či nemovité věci?
Každé správné rozhodnutí v oblasti DPH by mělo začínat rozborem, zda předmětné plnění je dodáním zbožím nebo poskytnutím služby. Zde nedochází k převodu vlastnického práva na kupujícího, nýbrž jde o servis opravu, či údržbu nějakého hmotného aktiva. Z pohledu osoby uskutečňující plnění musí jít je

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty