Otázky a odpovědi: Prodej osobního automobilu OSVČ, která jej eviduje na účtu 042-Pořízení dlouhodobého majetku

Vydáno: 1 minuta čtení

OSVČ, plátce DPH, účtující v podvojném účetnictví, zakoupila v prosinci 2017 osobní automobil. Uplatnila na vstupu DPH. Osobní automobil neuvedla do používání, je stále veden na účtu 042, v pořizovací ceně bez DPH. Neprovedla ani změnu registrace, takže ve velkém technickém průkazu je stále uveden vlastník vozu, který osobní automobil prodal. Nyní v červnu 2018 osobní automobil prodává do s. r. o., kde je zároveň společníkem. Jak se účetně a daňově vypořádat s tímto prodejem?

Otázky a odpovědi: Prodej osobního automobilu OSVČ, která jej eviduje na účtu 042-Pořízení dlouhodobého majetku
Ing.
Ivana
Pilařová
V případě prodeje automobilu nezařazeného do obchodního majetku dojde ke zúčtování celé pořizovací ceny do nákladů a zaúčtování tržby z prodeje automobilu. Tržba z prodeje bude zatížena základní sazbou daně na výstupu. Skutečnost, že neproběhla změna registrace, nic nemění na tom, že kupní smlouvou přešlo (a prodejem opět přejde) vlastnictví k vozu nejprve na současného prodávajícího a po prodeji na budoucího kupujícího.
Vzhledem k tomu, že se jedná o prodej spojené osobě, bude vhodné dodržet při stanovení prodejní ceny zásadu obvyklé ceny.
Účtování:
zúčtování pořizovací ceny do nákladů
MD 541/D 042
případně je možné použít na MD účet 548
tržby z prodeje
MD 355/D 641
případně je možné použít na D účet 648
DPH
MD 355/D 343

Související dokumenty