Pokladní doklady v cizí měně

Vydáno: 10 minut čtení

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Je zřejmé, že snad v každé firmě jsou v pokladně i peněžní jednotky cizích měn. Kdy se provádí přepočet cizích měn na měnu českou, jaký kurs se pro přepočet použije a jak se postupuje při účtování pokladních dokladů v cizích měnách?

Pokladní doklady v cizí měně
Ing.
Zdenka
Cardová,
účetní poradkyně
 
Rozhodný den pro přepočet cizí měny na českou měnu (okamžik uskutečnění účetního případu)
V případě cizích měn v pokladně je rozhodný den pro přepočet cizí měny na českou měnu poměrně jednoznačný (v porovnání například s vymezením rozhodného dne u pohledávek a závazků), je to den, kdy dojde k příjmu cizí měny do pokladny či výdeji cizí měny z pokladny.
 
Kurs pro přepočet cizí měny na českou měnu k okamžiku uskutečnění účetního případu
Při přepočtech cizích měn na českou je třeba respektovat především pravidla, která stanoví zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a navazující účetní předpisy. Zákon o účetnictví v případě cizích měn umožňuje v podstatě tři varianty použití kursů pro přepočet cizí měny na českou ke dni uskutečnění účetního případu:
aktuální kurs
devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou (dále jen „ČNB“),
pevný kurs
, kterým se rozumí kurs stanovený vnitřním předpisem účetní jednotky na základě kursu devizového trhu vyhlášeného ČNB, používaný účetní jednotkou po předem stanovenou dobu; stanovená doba nesmí přesáh