254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti

Schválený:
254/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. dubna 2004
o omezení plateb v hotovosti
Změna: 303/2008 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 139/2011 Sb.
Změna: 428/2011 Sb.,18/2012 Sb., 407/2012 Sb.
Změna: 261/2014 Sb.
Změna: 243/2016 Sb.
Změna: 183/2017 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O OMEZENÍ PLATEB V HOTOVOSTI
 
§ 1
Účel