Prodej přes nové obchodní platformy nezbavuje žádného podnikatele povinnosti řádně vypořádat DPH

Vydáno: 9 minut čtení

Stále více výrobců či obchodníků se zajímavým sortimentem řeší otázku, jak expandovat do zahraničí. Domácí trh je jim buď moc těsný, anebo v zahraničí sice již jejich zboží přítomno je, avšak není zde prodáváno způsobem, který by je uspokojoval. Co mám tímto na mysli? Především způsob, jakým se jejich bezpochyby zajímavé zboží do ciziny dostává, a především to, že drtivá část obchodní marže zůstává u nějakého místního podnikatele (zpravidla velkoobchodníka), který si ponechá její podstatnou část, a domácí podnikatel se musí spokojit pouze s minimem. Takoví podnikatelé si logicky kladou otázku, jak prodávat nadále v zahraničí, avšak „obejít“ toho neoblíbeného obchodníka, který přemosťuje mezeru mezi ním a konečným zákazníkem.

Prodej přes nové obchodní platformy nezbavuje žádného podnikatele povinnosti řádně vypořádat DPH
Ing.
Vladimír
Zdražil,
specialista na přeshraniční obchod a služby
 
Nové obchodní platformy mohou mít různé úrovně spolupráce
Alternativou pro výše uvedené tuzemské podnikatele mohou být tzv. moderní platformy, které za určitých specifických podmínek mohou „přemostit“ výše uvedeného místního velkoobchodníka anebo jednoduše mohou pro tuzemského podnikatele přinést průnik na nové zahraniční teritorium, aniž by museli vynaložit obrovské úsilí na hledání koncových klientů. Přestože se koncept jednotlivých obchodních platforem liší a nelze jej zcela vystihnout či je nějak absolutně definovat, tak v hrubých nástinech lze vyprofilovat tři modely spolupráce mezi tuzemským podnikatelem a obchodní platformou, která se při zájmu o zahraniční teritoria s konkrétním zbožím nabízí:
a)
Na obchodní platform

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty