Otázky a odpovědi: OSVČ a výdaje uplatněné - paušál a dotace

Vydáno: 3 minuty čtení

OSVČ, neplátce, podnikání v oblasti fitness – volná živnost. Roční příjmy činí pravidelně okolo 500 000 Kč ročně a OSVČ se vyplatí uplatňovat výdaje paušálem 60 % z příjmů. V roce 2020 proběhly nad rámec běžné činnosti tyto operace a náš dotaz zní, zda jsou součástí příjmů ke zdanění, a pokud ano, zda je možné i z těchto příjmů uplatnit výdaje paušálem: 1. kompenzační bonus 44 500 Kč, 2. provozní dotace (v rámci podnikatelské činnosti byly v létě realizovány školní fitness tábory pro děti). Na tyto tábory obdržela OSVČ dotaci z fondů EU ve výši cca 150 000 Kč, 3. OSVČ získala dotaci na vybavení fitness centra z fondů EU cca 100 000 Kč – předmětem je vybavení drobným majetkem v ceně za kus do 20 000 Kč, 4. OSVČ získala dotaci na technické zhodnocení fitness prostor (stavební práce typu podklady, podhledy, okna) v celkové výši 500 000 Kč. Vstupují příjmy z dotací do obratu pro účely DPH?

Otázky a odpovědi: OSVČ a výdaje uplatněné – paušál a dotace
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Odpověď
Hledisk