Problém s DPH u nájmu prostor a míst k parkování vozidel

Vydáno: 6 minut čtení

Plátce – pronajímá sklady. Nyní ale nastala neobvyklá situace, kdy nájemce – malá cestovní kancelář – bude skladiště využívat pro parkování autobusu. Jak tento pronájem posuzovat z hlediska DPH, jako obecný nájem nemovité věci, který je osvobozen od DPH (což je zájmem nájemce – neplátce), nebo jako zdanitelnou výjimku týkající se nájmu prostor k parkování vozidel? Nájemní smlouva neřeší, co má být „uskladněno“.

Problém s DPH u nájmu prostor a míst k parkování vozidel
Ing.
Martin
Děrgel,
daňový poradce
Pronajímatel správně ví, že dle § 56a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je nájem stavby obecně osvobozen od DPH bez nároku na odpočet daně, ovšem se zmíněnou zdanitelnou výjimkou:
Nájem nemovi