Daňové posouzení nového vodovodního řadu a vodovodních přípojek

Vydáno: 4 minuty čtení

V areálu firmy byl vybudován nový vodovodní řad. Do jaké daňové odpisové skupiny spadá? Je nutné zařadit zvlášť do majetku vodovodní potrubí a zvlášť vodovodní přípojky k jednotlivým budovám v areálu firmy? Bude do pořizovací ceny vstupovat zůstatková cena původního vodovodního řadu, který byl vybourán?

Daňové posouzení nového vodovodního řadu a vodovodních přípojek
Ing.
Martin
Děrgel,
daňový poradce
Asi je vhodné uvést řešení přiblížením základních pojmů, resp. prvků týkajících se dopravy pitné vody k odběratelům. Stručně