Ručení příjemce zdanitelného plnění

Vydáno: 9 minut čtení

Pokud nastane situace, že plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění pro jiného plátce a nezaplatil finančnímu úřadu z tohoto plnění daň, tak plátce, příjemce tohoto zdanitelného plnění, v případech uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), ručí za tuto daň nezaplacenou poskytovatelem. Finanční úřad přistoupí na ručení u příjemce zdanitelného plnění v případě, že vyčerpá všechny možnosti, které má pro vymožení daně u poskytovatele zdanitelného plnění.

Ručení příjemce zdanitelného plnění
Ing.
Zdeněk
Kuneš,
odborník na DPH,
pracuje pro společnost KODAP s. r. o. Liberec
 
Případy ručení
1.
Znalostní test
Znalostní test se provede u plátce, příjemce zdanitelného plnění. Tento příjemce ručí za daň nezaplacenou dodavatelem, pokud je mu dokázáno, že věděl nebo vědět mohl, že daň nebude úmyslně zaplacena, nebo že se poskytovatel dostal úmyslně do situace, že nemůže daň zaplatit, nebo že věděl, že dojde úmyslně ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
Prokázání toho, že plátce příjemce zdanitelného plnění věděl nebo mohl vědět, že dodavatel úmyslně nezaplatí z uskutečněného zdanitelného plnění daň je dost náročné. Pokud finanční úřad zjistí, že toto riziko existuje, může na to plátce odběratele upozornit a potom se má za to, že o riziku ručení plátce věděl.

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty