Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

V roce 2002 jsem zdědila po svém otci ideální polovinu pozemku. V roce 2015 jsem od spoluvlastníka koupila druhou ideální polovinu pozemku, abych měla ucelený celek, a to za 153 360 Kč. V letošním roce jsem celý pozemek prodala. Z prodeje jsem obdržela v letošním roce 250 000 Kč při podpisu smlouvy, doplatek 200 000 Kč bude zaplacen nejpozději do 5 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí. Jak se bude příjem z prodeje zdaňovat?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.