Otázky a odpovědi: Vztah vedlejšího a hlavního plnění v DPH

Vydáno: 4 minuty čtení

Dodavatelé (plátci) nám často fakturují náklady, resp. cenu přepravy a interní balící služby samostatně včetně uplatnění základní sazby DPH, ačkoli dodávané zboží podléhá snížené sazbě daně. Ale i v řadě dalších případů by podle nás měla související (vedlejší) plnění podléhat daňovému režimu plnění hlavního, je to tak?

Otazky a odpovědi: Vztah vedlejšího a hlavního plnění v DPH
Ing.
Martin
Děrgel
daňový poradce