Otázky a odpovědi: Den uskutečnění od daně osvobozeného dodání zboží na Slovensko

Vydáno: 4 minuty čtení

Slovenská firma (plátce v SR) si objedná zboží, které zašleme z ČR kurýrem, včetně faktury. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedeme datum vyskladnění zboží a předání kurýrovi. Odběratel si však zboží převezme za 2 dny a požaduje, abychom u faktury opravili DUZP na den převzetí zboží. Jaké datum je správně?

Otazky a odpovědi: Den uskutečnění od daně osvobozeného dodání zboží na Slovensko
Ing.
Martin
Děrgel
daňový poradce
Lze předpokládat, že v daném případě byly splněny podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského stát