Otázky a odpovědi: Zatřídění reklamní stavby billboardu do daňové odpisové skupiny

Vydáno: 4 minuty čtení

Firma koupila billboard, který je zabudován do země, za méně než 40 000 Kč. Jde o hmotný majetek bez ohledu na cenu patřící do 3. odpisové skupiny? O této reklamní stavbě se má účtovat na účet 021-Stavby?

Otazky a odpovědi: Zatřídění reklamní stavby billboardu do daňové odpisové skupiny
Ing.
Martin
Děrgel
daňový poradce
Je zajímavé, že tazatel na straně jedné ví o