Otázky a odpovědi: Automobil OSVČ využívaný pro potřeby její s. r. o.

Vydáno: 4 minuty čtení

Pan „Novák“ podniká jako OSVČ, ale je také jediným společníkem i jednatelem s. r. o. – podnikatelské činnosti těchto subjektů jsou odlišné. Jako OSVČ vedoucí daňovou evidenci má v obchodním majetku osobní automobil, který ovšem podle potřeb používá rovněž pro podnikání své s. r. o., jelikož její činnost je prozatím pouze příležitostná a druhý vůz by firma „neuživila“. Může OSVČ fakturovat s. r. o. nájemné nebo cestovné?

Otazky a odpovědi: Automobil OSVČ využívaný pro potřeby její s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel,
daňový poradce
Především je třeba upozornit na obecná daňová rizika spojená s fakturováním, resp. s platbami mezi tz