Kdy se osoba povinná k dani stane identifikovanou osobou?

Vydáno: 13 minut čtení

Podle zákona o dani z přidané hodnoty se v určitých případech z osoby povinné k dani stává identifikovaná osoba. Identifikované osoby jsou v zákonu č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), vymezeny v § 6g až 6l.

Kdy se osoba povinná k dani stane identifikovanou osobou?
Ing.
Zdeněk
Kuneš
odborník na DPH, pracuje pro společnost KODAP s. r. o. Liberec
Zásadní rozdíl mezi plátcem a identifikovanou osobou je v tom, že na identifikovanou osobu se nevztahuje zákon o DPH v plném rozsahu, protože identifikovaná je tato osoba jen pro určitá plnění, uvedená v zákonu o DPH, u kterých je povinna přiznat a zaplatit daň, nebo je vykázat v souhrnném hlášení. Identifikovaná osoba nemá na rozdíl od plátce nikdy nárok na odpočet daně. Identifikovanou osobou může být osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani. Těmto osobám je přiděleno daňové identifikační číslo pro účely DPH.
Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani se stává identifikovanou osobou ze zákona, nebo se může také stát identifikovanou osobou dobrovolně. Pokud se osoba povinná k dani stane identifikovanou osobou ze zákona, je povinna podat přihlášku k registraci místně příslušnému správci daně do patnácti dnů ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou.
Příklad 1
Český podnikatel, neregistrovaný za plátce, si pořídil 10. května 2018 od německého podnikatele neusazeného v tuzemsku dálkové programové vybavení počítače. Český podnikatel je povinen podat