Obrana daňového subjektu v průběhu daňové kontroly

Vydáno: 5 minut čtení

Daňová kontrola je vždy vážným zásahem do práv daňového subjektu. Ve svém článku se zaměřím zejména na postupy, jejichž pomocí může poplatník či plátce prokázat pravdivost svých tvrzení a odstranit pochybnosti kontrolního orgánu či změnit jeho názor na kontrolní zjištění. Zkušenosti z praxe totiž ukazují, že nesprávně zvolená argumentace může mít fatální následky.

Obrana daňového subjektu v průběhu daňové kontroly
Ing.
Karel
Raiser
daňový poradce
Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má řadu povinností, má však také svá práva. Tato práva jsou zakotvena v § 86 odst. 2 daňového řádu a představují: