Příjmy fyzických osob osvobozené od daně

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím textu se budu zabývat problematikou příjmů fyzických osob, které jsou osvobozeny od daně z příjmů. Obecně připadá v úvahu osvobození příjmů podle § 4 ZDP (jedná se o ustanovení obecné vztahující se na veškeré příjmy). U zaměstnanců se ještě setkáváme s příjmy od daně osvobozenými podle § 6 odst. 9 ZDP a v rámci kategorie ostatních příjmů o osvobození podle § 10 odst. 3 ZDP , ty ale předmětem tohoto článku nebudou. Vzhledem k tomu, že osvobozených příjmů je celá škála, nelze zde všechny uvést. Zmíním tedy ty, se kterými se v praxi setkáváme nejčastěji.

Příjmy fyzických osob osvobozené od daně
Ing.
Helena
Machová
daňová poradkyně
 
Příjmy z prodeje nemovitých věcí
 
Rodinné domy a byty
Prodává-li fyzická osoba rodinný dům nebo byt (a to včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu a včetně souvisejícího pozemku), je příjem z prodeje osvobozen od daně za předpokladu, že zde měl prodávající bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem.
Příklad 1
Fyzická osoba bydlela od roku 1995 v družstevním bytě. Tento byt odkoupila do osobního vlastnictví v lednu 2018. V srpnu 2018 byt prodá.
Příjem je od daně osvobozen.
Příklad 2
Fyzická osoba vlastnila byt od roku 2010. V letech 2010 až 2015 v bytě bydlela a v dalších letech jej pronajímala a bydlela spolu se svou manželkou v rodinném domě. V roce 2018 byt prodá.
Příjem není od daně osvobozen.
Obdobně se postupuje také u příjmu z prodeje rodinného domu, bytu, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po do